Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Αφορολόγητες παροχές


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

                             ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21
ΤΗΛ.: 27520 98756 - FAX: 27520 28408

 ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333  

 ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6936999799


ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


                                                                                                        
                                                                       Ναύπλιο 14-6-2012
                                                                       Αριθ. Πρωτ: 500/6/45


                       ΠΡΟΣ:    Π.Ο.ΑΣ.Υ.           

     ΣΧΕΤ: 1944/2012 Δικαστική Απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας.

     Θέμα: «αφορολόγητες παροχές»

      Σύμφωνα με ανάρτηση στο διαδίκτυο  την οποία σας επισυνάπτομε αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 1944/12 Δικαστική Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία παραμένει αφορολόγητη κάθε παροχή που καταβάλλεται σε μισθωτό και που ανεξάρτητα από την ονομασία της ( επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κ.λ.π.) προορίζεται να καλύψει δαπάνες του για την εκτέλεση της Υπηρεσία του ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της. Μια τέτοια παροχή δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν φορολογείται, έστω και αν με αυτήν ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός, έκρινε ότι είναι αφορολόγητη η πάγια μηνιαία αποζημίωση που χορηγείται στους πανεπιστημιακούς καθηγητές για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων.
           Επειδή πιστεύουμε ότι η ανωτέρω απόφαση μπορεί να τύχει εφαρμογής και στο αστυνομικό προσωπικό  σχετικά με την πενθήμερη αποζημίωση, την νυκτερινή αποζημίωση, την εκτός έδρας αποζημίωσης κ.α. καλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων  (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) όπως εντείνει τους συνδικαλιστικούς της αγώνες ως προς την διεκδίκηση επέκτασης της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1944/12 Δικαστικής Απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας και στο αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. διότι ο αστυνομικός έχει τα ίδια δικαιώματα με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.


ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ. 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου