Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας με Προϊστάμενους του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για θέματα των υπηρεσιών της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και των υπηρετούντων συναδέλφων σε αυτές καθώς και η εξασφάλιση ικανού αριθμού συναδέλφων κατά τις έκτακτες - συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2017, για την Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


                                                                                                        
                                                                       Ναύπλιο 26/06/2017
                                                                       Αριθ. Πρωτ: 400/5/39

   
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Συνάδελφοι,
     Σας γνωρίζουμε ότι, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, την 22/06/2017 πρωινές ώρες επισκέφτηκε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ και τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΜΠΑΚΑ Αντώνιο σχετικά με θέματα που απασχολούν υπηρεσίες της Δ.Α.Αργολίδας και τους υπηρετούντες συναδέλφους σε αυτές.
     Συγκεκριμένα αναφερθήκαμε στην ίδρυση και λειτουργία του Α.Τ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ το οποίο επανδρώθηκε με ίδιες δυνάμεις των υπηρεσιών της Δ.Α.Αργολίδας, υπολειπόμενο της οργανικής του δύναμης καθώς και ότι  υπάρχουν κενά στην υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή.
     Η επάνδρωση του Α.Τ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ με αστυνομικό προσωπικό από τις υπηρεσίες της Δ.Α.Αργολίδας, επέφερε δυσλειτουργίες σε ορισμένες  από αυτές, που ανέλαβαν σχεδόν εξ ολοκλήρου την επάνδρωσή του όπως είναι το Α.Τ.Ναυπλιου και το Α.Τ.Εμιονίδος, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν αισθητά. Επισημάνθηκε ότι κατά τις τακτικές μεταθέσεις, εγκρίθηκε η μετάθεση δυο συναδέλφων του Α.Τ.Ερμιονίδος εκτός Δ.Α.Αργολίδας και αν συνυπολογιστούν και οι αποσπασμένοι εντός και εκτός Διευθύνσεως γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος.
     Επιπλέον τονίστηκαν τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν συνέπεια της χορήγησης των αδειών του καλοκαιριού ως προς την αριθμητή επάρκεια του προσωπικού στις προαναφερόμενες υπηρεσίες και ζητήθηκε η ενίσχυση τους με ανθρώπινο δυναμικό, τόσο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού όσο και με τις τακτικές - έκτακτες μεταθέσεις.
     Για τους ανωτέρω λόγους επισημάνθηκε πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να ενισχυθεί η Δ.Α.Αργολίδας ειδικά με χαμηλόβαθμο αστυνομικό προσωπικό κατά τις έκτακτες - συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2017, ώστε να καλυφτούν τα οργανικά κενά μας και να μπορέσουν να λειτουργήσουν έρρυθμα όλες οι υπηρεσίες μας, ενώ παράλληλα η Δ.Α.Αργολίδας θα πρέπει να εκτιμήσει την διαμορφωθείσα κατάσταση, συνεπεία της αναδιάρθρωσης, αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας τα θέματα που προέκυψαν.
     Επίσης εθίγη το ζήτημα της προμήθειας υλικών (γραφικής ύλης, χαρτικών και άλλων αναλώσιμων) καθώς και της συντήρησης μηχανημάτων (φωτοτυπικών - εκτυπωτών - υπολογιστών κ.λ.π.) και επιπλέων των οχημάτων των υπηρεσιών της Διευθύνσεως μας καθ'όσον η υφιστάμενη κατάσταση είναι δραματική και αναγκάζει τους συναδέλφους να αναζητούν χορηγούς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.
     Οι συνομιλητές μας, μετά την ενημέρωση τους, δεσμεύτηκαν, ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των ζητημάτων που μας απασχολούν.
 
     Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι την 12:00 ώρα της ιδίας ως άνω ημερομηνίας το Προεδρείο συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόρη επί παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας,  στους οποίους ετέθη το ζήτημα του πειθαρχικού ελέγχου συναδέλφων της Διεύθυνσης μας, κατόπιν της στοχοποιήσεως τους δια της αναρτήσεως εντύπου με υβριστικό γι'αυτούς περιεχόμενο σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ναυπλίου, από άτομο που χρησιμοποίησε στοιχεία που άντλησε από μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα οποία και έκθεσε δημοσίως.
     Η Ένωσή μας, μετά από συζήτηση που είχε με τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, θεωρεί ότι ουδένα πειθαρχικό παράπτωμα διέπραξαν και αδίκως ελέγχονται, από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με Ε.Δ.Ε.
     Επιπλέον ενημερώσαμε τους συνομιλητές συναδέλφους μας, ότι ο δράστης της ως άνω άδικης πράξης, με ενέργειες των ιδίων των παθόντων ανευρέθη εντός ολίγων ημερών και εφαρμόστηκαν εις βάρος του τα νόμιμα.
     Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, εξέφρασε την συμπαράστασή του και ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την διευθέτηση του θέματος.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ


Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Το Προεδρείο της Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ σε συνάντηση με τον Γενικό περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου για συζήτηση τρεχόντων θεμάτων που απασχολούν τους υπηρετούντες στην Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


Ναύπλιο 01/06/2017
                                                                       Αριθ. Πρωτ: 200/7/37


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
     Σας ενημερώνουμε ότι το Προεδρείο του Σωματείου μας επισκέφθηκε την 1/6/2017 και ώρα 10:00 στην Τρίπολη, στο γραφείο του, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντιστράτηγο κ. Τριγώνη Δημήτριο όπου και συζητηθήκαν τα κάτωθι θέματα:
     Της ασφάλειας και υγιεινής των κρατητηρίων του Α.Τ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ και επισημάνθηκαν τα ζητήματα που προκύπτουν από την μεταφορά κρατουμένων από το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναφορικά με την ασφάλεια και την υγεία των συναδέλφων φρουρών όσο και των λοιπών κρατουμένων.
     Της λειτουργίας της νεουδριθείσας υπηρεσίας του Α.Τ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και η ανάγκη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και της παροχής κάθε δυνατής συνδρομής από άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας τουλάχιστον για εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διευκολυνθεί στο μέτρο του δυνατού το έργο των συναδέλφων που θα υπηρετήσουν σε αυτό.
     Συζητήθηκαν επιπλέον οι ιδιαιτερότητες των δύο πλέον μικτών υπηρεσιών του νομού μας του Α.Τ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και του Α.Τ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ τόσο όσον αφορά τον χαρακτήρα τους ως προς τον χειρισμό διαφορετικών αντικειμένων από ιδία πρόσωπα αλλά και σε ότι αφορά την απόσταση κυρίως του Α.Τ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ από την έδρα της Διευθύνσεως και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την άφιξη συναδέλφων από το Ναύπλιο στην Ερμιονίδα σε περίπτωση που θα χρειαστεί συνδρομή, γεγονός κάνει επιτακτική την ανάγκη να είναι πάντα επανδρωμένο με την οργανική του δύναμη.
     Δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την πλευρά του κ. Γενικού ότι θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για την ικανοποίηση των ως άνω ζητημάτων.
                                                                                                                                           
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Συγχαρητήρια επιστολή της Ε.Α.Υ.Αργολιδας προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Δ.Α. Αργολιδας για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας στην Κοιλάδα Αργολιδας.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989
ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21
ΤΗΛ.27520 98756 - FAX27520 28408
e-mail - enastyarg@gmail.com
ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333 ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6932200280

ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


                                                                                                        
                                                                      Ναύπλιο 27/7/2015
                                                                     Αριθ. Πρωτ: 801/3/45Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας συγχαίρει το Τ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ, το Α.Τ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ και το Γ.Ε.Ε της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα την 8/12/2014 στην Κοιλάδα Ερμιονίδας.
    Όλοι οι συμμετέχοντες αξιοποιώντας στο έπακρο την αστυνομική γνώση και την εμπειρία που τους κληροδότησαν παλαιότεροι συνάδελφοι αναγνωρισμένου κύρους με αξιοζήλευτη δράση, κατόπιν επίμονων και επίπονων προσπαθειών για αρκετό χρονικό διάστημα πέτυχαν να διελευκάνουν την υπόθεση, αποδίδοντας την δράστιδα στην Ελληνική Δικαιοσύνη,συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας και αποσπώντας τα θετικά σχόλια τόσο της τοπικής κοινωνίας στην Ερμιονίδα στην Αργολίδα αλλά και σε Πανελλαδικό επίπεδο καθώς το συγκεκριμένο θέμα απασχολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Εθνικής εμβέλειας και το διαδίκτυο. 
    Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συνάδελφοι των ανωτέρω υπηρεσιών δίνουν μάχες με θετικά αποτελέσματα κάνοντας όλους εμάς υπερήφανους αλλά και τους πολίτες να νιώθουν ασφαλείς για τις υπηρεσίες που τους προσφέρει η ΕΛ.ΑΣ.
    Η επαγγελματική και επιστημονική δράση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα αποδεικνύοντας πόσο χρήσιμος είναι ο αστυνομικός για την κοινωνία και πως το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ταυτόχρονα και λειτούργημα.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας δηλώνει αρωγός στις ενέργειες και την αστυνομική δράση των συναδέλφων που έχει ως αποτέλεσμα την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, την αποτελεσματική και υποδειγματική προσφερόμενη αστυνόμευση και ασφάλεια των συμπολιτών μας, έτσι ώστε, η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών να είναι σε υψηλά επίπεδα και ο πολίτης να αισθάνεται δίπλα του τον αστυνομικό.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ