Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

2018 Εφοδιασμός υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. με καύσιμα από την ελεύθερη αγορά.


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

Ναύπλιο 3/3/2018    Αριθμ. Πρωτ.403/1/20

ΠΡΟΣ: - Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο.
            -Π.Ο.Α.Σ.Υ.
            -ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
            -Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Ε.Α.
            -Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α.ΕΑ.
           - ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Δ/ΝΤΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
            -ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Δ/ΝΤΗ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: "Εφοδιασμός υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα από την ελεύθερη αγορά".

     Η Ένωσή μας θέτει υπ’ όψιν σας ότι από την ανάληψη καθηκόντων εκκαθάρισης δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, τίθεται ζήτημα ως προς τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. Ο λόγος είναι ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 1450/550 από 3-3-1982 (ΦΕΚ Β93) απόφαση κ. Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία τα καύσιμα που δικαιούται κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο για κάθε μήνα, υπολογίζονται για διαδρομή χιλίων διακοσίων χιλιομέτρων (1200 χιλ.) κατά προσέγγιση.
     Το ως άνω ζήτημα μας αφορά άμεσα ως Αργολίδα, αφενός μεν διότι το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας λόγω της μεγάλης απόστασης του από το κέντρο του Νομού (ογδόντα -80- χιλιόμετρα), δεν εφοδιάζεται με καύσιμα από το στρατόπεδο του Ναυπλίου (ΚΕΜΧ) αλλά από την ελεύθερη αγορά και αφετέρου, διότι ενδέχεται να απασχολήσει και τις λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού μας, μετά και την προαναγγελθείσα διακοπή λειτουργίας του εν λόγω στρατοπέδου στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.
      Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι με την υπ’ αριθμ. 1043/4523 από 31-5-1996 (ΦΕΚ Β’ 422) απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εξαιρέθηκαν των περιορισμών κατανάλωσης καυσίμων τα οχήματα του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατά πενήντα τοις εκατό -50%- το ανώτατο όριο καυσίμων και για τα οχήματα των Δασικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως ληφθεί με τον ίδιο τρόπο μέριμνα, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. καύσιμα, καθ' όσον αυτά που δικαιολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο.
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου