Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Την δυσαρέσκεια της και τους εντονότατους προβληματισμούς εξέφρασε η Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ στα ανώτερα κλιμάκια της Φυσικής και Πολιτικής ηγεσίας μας για την έκδοση διαταγής του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. όπου αποσπά άμεσα αστυνομικό προσωπικό για κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ανατολικού Αιγαίου χωρίς να του δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας αυτού, αντιμετωπίζοντας τους συναδέλφους ως άψυχα αντικείμενα και όχι ως ανθρώπους με υποχρεώσεις. Επίσης επιζητούμε ισομερή κατανομή των βαρών της αποσπασμένης δύναμη και όχι την επιβάρυνση της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , όπως τελικά πραγματοποιήθηκε αφού η διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. μετατράπηκε από την Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ και επέβαλε στην Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ να αποσπάσει επιπλέον έναν συνάδελφο.


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21
Ναύπλιο 3/3/2018   Αριθμ. Πρωτ. 301/1/19

ΠΡΟΣ:  -Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  Δημήτριο
            -Π.Ο.ΑΣ.Υ.
            -κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.
            -Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.
            -Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος
            -Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δ/ντή Πελ/σου
            -Δ.Α.Αργολίδας


ΘΕΜΑ : "Ενίσχυση με Αστυνομικό Προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου"

ΣΧΕΤ:  Υπ’ αριθμ. 1647/18/403162 από 26-02-2018 Δ/γή Αρχ. Ελληνικής Αστυνομίας.

     Έντονο προβληματισμό αλλά και αγανάκτηση προκάλεσε στο σύνολο του προσωπικού της Δ/νσής μας η αναφερόμενη στην ανωτέρω σχετική Δ/γή του Αρχηγείου μας, η οποία κοινοποιήθηκε στις Δ/νσεις Αξ/κών την 27-02-2018, σύμφωνα με την οποία αστυνομικοί της Δ/νσεώς μας αποσπώνται για ενίσχυση των εν θέματι Υπηρεσιών με χορήγηση σε αυτούς Φύλλου Πορείας  την 1-3-2018.

     Μένουμε στα αλήθεια άναυδοι και διερωτώμεθα:

             I.       Ισχύουν ή όχι οι διατάξεις άρθρου 21 παρ. 3 εδ. β’ του Π.Δ. 100/2003 σύμφωνα με τις οποίες σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί φύλλο πορείας σε όσους αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ιδίου ως άνω Π.Δ. το οποίο μνημονεύεται και στην εν λόγω Δ/γή, πριν την παρέλευση πενθημέρου από την κοινοποίηση στον αποσπώμενο της σχετικής διαταγής;
          II.      Τι εμπόδισε τους αρμοδίους να ενεργήσουν τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, με δεδομένο ότι είχαν πλήρη γνώση της ανάγκης ενίσχυσης των εν λόγω υπηρεσιών και ότι αυτή δεν προέκυψε την τελευταία στιγμή;
       III.       Πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να ενημερώσουν ή να λάβουν μέριμνα για τυχόν ανήμπορους και ηλικιωμένους γονείς ή άλλους συγγενείς, όταν η Δ/γή απόσπασής τους κοινοποιείται την 28-2-2018 και πρέπει να πάρουν φύλλο πορείας την επομένη (1-3-2018) για αναχώρηση;
       IV.       Η όλη αυτή προχειρότητα και βιασύνη συνάδει με το πνεύμα της υπ’ αριθμ. 20063 από 28-2-2018 Δ/γής του κυρίου Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. η οποία στην πρώτη παράγραφό της αναφέρει: ‘ το έμψυχο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την εκπλήρωση της αποστολής της και βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος και μέριμνας της Διοίκησης, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων που το απασχολούν;
          V.       Η συμπεριφορά της Διοίκησης  προς το έμψυχο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. είναι η ενδεδειγμένη ή αυτή συνεχίζει πορεία που πιθανόν να έχει χαραχτεί δεκαετίες πριν;
       VI.       Μέχρι πότε άραγε οι συνάδελφοι θα υφίστανται το μαρτύριο του ξεσπιτωμού;
    VII.       Για ποιο λόγο αλήθεια εν έτει 2018, πενήντα (50) έτη μετά τη μεταπολίτευση ο Αστυνομικός αντιμετωπίζεται ως "πράγμα" ;
 VIII.       Υπάρχει προοπτική ώστε να βρεθεί μια μόνιμη και οριστική λύση στο εν λόγο ζήτημα η οποία θα διαφαλίσει την καλύτερη διαχείριση του ζητήματος χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται αστυνομικοί από όλη την χώρα;
       IX.       Έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη ανωτέρω περιγραφήσα κατάσταση, αφενός επιβαρύνει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και την παραπαίουσα οικογενειακή οικονομία των ίδιων των μετακινουμένων, πέραν τις τεράστιας ταλαιπωρίας, με δεδομένο ότι η εκτός έδρας αποζημίωση που λαμβάνουν, δεν αρκεί καλά καλά για την στέγαση και την σίτιση τους;
          X.       Πόσο ισομερή και δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών και των υποχρεώσεων που αναλογούν σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας όταν η Διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ορίζει ότι η Διεύθυνση μας πρέπει να συμμετέχει σε συγκεκριμένη δράση με δύο αστυνομικούς, για την οποία η διαταγή της Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ αυξάνει τον αριθμό κατά έναν;
     Με γνώμονα ότι πίσω από τη στολή του αστυνομικού υπάρχει ο άνθρωπος του οποίου η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια πρέπει να προστατεύεται από την Πολιτεία, θερμά παρακαλούμε όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια δυσάρεστα γεγονότα.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

2018 Εφοδιασμός υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. με καύσιμα από την ελεύθερη αγορά.


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

Ναύπλιο 3/3/2018    Αριθμ. Πρωτ.403/1/20

ΠΡΟΣ: - Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο.
            -Π.Ο.Α.Σ.Υ.
            -ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
            -Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Ε.Α.
            -Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α.ΕΑ.
           - ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Δ/ΝΤΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
            -ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Δ/ΝΤΗ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: "Εφοδιασμός υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα από την ελεύθερη αγορά".

     Η Ένωσή μας θέτει υπ’ όψιν σας ότι από την ανάληψη καθηκόντων εκκαθάρισης δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, τίθεται ζήτημα ως προς τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. Ο λόγος είναι ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 1450/550 από 3-3-1982 (ΦΕΚ Β93) απόφαση κ. Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία τα καύσιμα που δικαιούται κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο για κάθε μήνα, υπολογίζονται για διαδρομή χιλίων διακοσίων χιλιομέτρων (1200 χιλ.) κατά προσέγγιση.
     Το ως άνω ζήτημα μας αφορά άμεσα ως Αργολίδα, αφενός μεν διότι το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας λόγω της μεγάλης απόστασης του από το κέντρο του Νομού (ογδόντα -80- χιλιόμετρα), δεν εφοδιάζεται με καύσιμα από το στρατόπεδο του Ναυπλίου (ΚΕΜΧ) αλλά από την ελεύθερη αγορά και αφετέρου, διότι ενδέχεται να απασχολήσει και τις λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού μας, μετά και την προαναγγελθείσα διακοπή λειτουργίας του εν λόγω στρατοπέδου στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.
      Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι με την υπ’ αριθμ. 1043/4523 από 31-5-1996 (ΦΕΚ Β’ 422) απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εξαιρέθηκαν των περιορισμών κατανάλωσης καυσίμων τα οχήματα του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατά πενήντα τοις εκατό -50%- το ανώτατο όριο καυσίμων και για τα οχήματα των Δασικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως ληφθεί με τον ίδιο τρόπο μέριμνα, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. καύσιμα, καθ' όσον αυτά που δικαιολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο.
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Έντονη διαμαρτυρία της Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για την τελευταίας στιγμής έκδοση διαταγής του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. όπου αποσπά άμεσα αστυνομικό προσωπικό για κάλυψη αναγκών μεταναστευτικών ροών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ανατολικού Αιγαίου καθώς και ότι η Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ υποχρεώθηκε από την Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ να παρέχει επιπλέον ένα αστυνομικό από την αρχική διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21
Ναύπλιο 1/3/2018             Αριθμ. Πρωτ. 301/1/18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Ένωσής μας επισκέφθηκε σήμερα 1-3-2018 και ώρα 09:30 τον Αστυνομικό Διευθυντή της Δ.Α. Αργολίδας με αφορμή την Διαταγή για ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου.
     Από το Προεδρείο τονίσθηκε ότι η εν λόγω Δ/γή που περιήλθε σε γνώση της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, την 27-2-2018 ορίζει σαφώς ότι μέχρι την επομένη 28-2-2018 θα έπρεπε να είχαν επιλεγεί οι αστυνομικοί που επρόκειτο να αποσπασθούν γεγονός που στερεί την ευχέρεια σε αυτούς αφενός μεν, να τακτοποιήσουν οποιαδήποτε υποχρέωση έχουν, αφετέρου δε, την δυνατότητα να ενημερώσουν τους οικείους τους, καθ’ υπέρβαση των Διατάξεων του άρθρου 21 παρ 3 εδ. β’, του Π.Δ.100/2003 σύμφωνα με τις οποίες σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί φύλλο πορείας στους μετατιθέμενους  ή σε αυτούς που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ιδίου ως άνω Π.Δ. πριν την παρέλευση πενθημέρου από την κοινοποίηση της σχετικής Διαταγής.
     Επίσης αναφέρθηκε το γεγονός ότι σύμφωνα με τη Διαταγή του Αρχηγείου, η Δ/νσή μας έπρεπε να συμμετέχει με δύο (2) αστυνομικούς και όχι με τρείς (3).
     Επιπλέον επισημάνθηκε η ανάγκη εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων και ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να ληφθεί με βάση κριτήρια υπηρεσιακά, οικογενειακά και με γνώμονα την αξιοκρατία.
     Από το Προεδρείο ελήφθη μέριμνα για συνάντηση αύριο 2-3-2018 με τον Γ.Α.Δ.Π.Π. με τα ίδια ως άνω θέματα και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωσή μας.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας Ενημερώνει ότι την Τετάρτη 07/02/2018 και ώρα 10:30 στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας με θέματα : 1. Απολογισμός πεπραγμένων, 2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017, 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 4. Επικύρωση Εγγραφών και Διαγραφών μελών 5. Τροποποίηση καταστατικού Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με αρ.πρ. 01/18 όπου καταγράφονται αναλυτικά τα τροποποιούμενα άρθρα. Επίσης στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα την 11:30 θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης μας και στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με Θέμα το Νέο Μισθολόγιο μας, το Ασφαλιστικό και το Συνταξιοδοτικό μας, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Γερακαράκο Γρηγόρη.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

                                                                                             Ναύπλιο, 20-01-2018
                                                                       Αριθ. Πρωτ: 200/2/04

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    
      Συνάδελφοι,

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης  Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας σας καλεί όπως την 31/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. να ευρίσκεσθε στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ.Α. Αργολίδας όπου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της  Ένωσης με θέματα:

1) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΩΝ

5) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
    (Εναρμόνιση του με το καταστατικό λειτουργίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

6) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

     Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Α.Υ.Α. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 07/02/2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

   Την 7/2/2018 μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Σωματείου μας, καθώς και Ημερίδα με θέμα : Μισθολόγιο - Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό, στην οποία θα παρευρεθεί αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας με Επικεφαλή τον Πρόεδρο μας  ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ  Γρηγόριο.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση Σταθμό - Ορόσημο του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, όπου δικαιώνει τους ενάγοντες συναδέλφους αστυνομικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ως προς την προσφυγή τους, για την μείωση των αποδοχών που υπέστην από 1/8/2012 η οποία είχε κριθεί αντισυνταγματική από το Σ.τ.Ε. και η πολιτεία όφειλε να είχε συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή επιστρέφοντας στην μισθοδοσία τους εξ ολοκλήρου τη μείωση αυτή αλλά δύστυχος μέχρι σήμερα οι ένστολοι έχουν λάβει μόνο το 50%. Με την πρωτοποριακή απόφαση αυτή η πολιτεία καλείται να αποδώσει το σύνολο των μισθολογικών περικοπών στους ενάγοντες συναδέλφους, δικαιώνοντας τους.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

Ναύπλιο 11/01/2018    Αριθμ.Πρωτ.500/7/02


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


     Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

     Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, ενημερώνει τα μέλη της, τα οποία μέσω της Ένωσης μας,  είχαν απευθυνθεί στη Νομική Σύμβουλο μας Δικηγόρο κα  Βασιλική Αχριάνη και είχαν καταθέσει αγωγές, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπημένου από τον Υπουργό Οικονομικών, με αντικείμενο την επιστροφή των διαφορών των αποδοχών που ανέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 και του Ν.4307/2014, ότι αυτές εκδικάστηκαν με ΑΚΒ 129 και 130/27-11-2014 και εκδόθηκαν οι με Αριθμό 2 και 1/9-1-2018 Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, αντίστοιχα, δυνάμει των οποίων έγιναν εξ ολοκλήρου δεκτές και μας επιδικάστηκαν τα αιτηθέντα ποσά, νομιμοτόκως από την 28η - 11 - 2014.
     Οι ως άνω αποφάσεις θα επιδοθούν νομίμως στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου το τελευταίο, ενδεχομένως, να ασκήσει ένδικα μέσα. Το Δικηγορικό γραφείο της Βασιλικής Αχριάνη, θα μας ενημερώσει εκ νέου μετά το πέρας των νομίμων προθεσμιών για τις επόμενες ενέργειές μας.
     Η Ένωση μας εκ μέρους των μελών της τα οποία εμπιστεύτηκαν το Δικηγορικό γραφείο της Βασιλικής Αχριάνη και κατέθεσαν τις εν λόγω αγωγές, ευχαριστεί θερμά αυτήν για το αποτέλεσμα των αγωγών, Αποφάσεις οι οποίες είναι πρωτοποριακές σε Πανελλαδικό επίπεδο δικαιώνοντας την φήμη του Δικηγορικού γραφείου της, καθώς και τους αγώνες των εργαζομένων και της Ένωσης μας.
     Συνάδελφοι, για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται περίτρανα, ότι ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε πολλά και ότι κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος εάν δεν διεξαχθεί.
     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα των συναδέλφων που κατέθεσαν τις αγωγές και τα επιδικασθέντα ποσά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, στον Πρόεδρο ή στον Γεν. Γραμματέα της Ένωσής μας.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Χορηγία δεκαέξι (16) στολών μοτοσυκλετιστών από την ALPHA BANK στην Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

                         Ναύπλιο    22/11/2017                                            Αριθ. Πρωτ: 601/3/91

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Την 22/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ αντιπροσωπεία της ALPHA BANK με επικεφαλής τον Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου  - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων κου ΚΑΛΛΟΥΔΗ Εμμανουήλ παρέδωσε στην Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μέσω της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας δεκαέξι (16) στολές μοτοσυκλετιστών για τις ανάγκες των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. Ναυπλίου - Άργους και των υπολοίπων Αστυνομικών Υπηρεσιών, τις οποίες ευγενικά μας χορήγησε η ως άνω Τράπεζα, κατόπιν ενεργειών της Ένωσής μας.

     Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Υποστράτηγος κ. Τριγώνης Δημήτριος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αργολίδας κ. Όψιμος Θεόδωρος, οι Διοικητές των Υπηρεσιών της Διεύθυνσής μας, οι μοτοσυκλετιστές των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. καθώς και προσωπικό από τις λοιπές υπηρεσίες της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

     Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας, απένειμε στον Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου  - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων της ALPHA BANK, τιμητική πλακέτα για την πολύτιμη προσφορά της τράπεζας.

     Για μια ακόμα φορά η Ένωση μας ευχαριστεί θερμά την ALPHA BANK για την ευγενική της χορηγία και εύχεται ολόψυχα, την ανοδική της πορεία στην τραπεζική αγορά και στα στελέχη της υγεία και κάθε χαρά.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

"Χορήγηση ατομικών εφοδίων των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στο αστυνομικό προσωπικό."

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21 
Ναυπλιο 08/11/2017         Αριθμ.Πρωτ.403/6/84
  
ΠΡΟΣ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.        

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση ατομικών εφοδίων στο αστυνομικό προσωπικό."

     Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση μας γίνεται καθημερινά αποδέκτης παραπόνων συναδέλφων σχετικά με τη μη χορήγηση ατομικών εφοδίων από την υπηρεσία, όπως προβλέπεται με την υπ’αριθμ.8029/1/20-ιά (ΦΕΚ Β΄74 από 8/2/1999 Απόφαση κ.Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

     Συγκεκριμένα όπως προκύπτει και από τα ατομικά βιβλιάρια τελευταία χορήγηση έγινε κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται, να αγοράζουν με δικά τους χρήματα υφάσματα για στολές, επενδύτες, πουλόβερ, υποδήματα, αλλά και άλλα υλικά τα οποία δεν τους χορηγούνται πλέον από την υπηρεσία.

     Για τον ανωτέρω λόγο και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την δεινή οικονομική κατάσταση όλων ημών παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα δέοντα για την αφύπνιση των αρμοδίων, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα, ότι η αστυνομία δεν είναι χώρος εκπτώσεων, αλλά αποτελεί την μοναδική επένδυση για την ασφάλεια των πολιτών.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Αθλητική Δραστηριότητα Αστυνομικών μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

Ναύπλιο 16-10-2017               Αριθμ.Πρωτ.604/3/75


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΘΕΜΑ: "Αθλητική δραστηριότητα"


 Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την είδηση για τη συμμετοχή των μελών της Ένωσής μας ΜΠΕΝΕΚΗ Ασπασίας και ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ Πέτρου στην Εθνική Ομάδα Ενόπλων Μπάσκετ Γυναικών και στην αντιπροσωπευτική ομάδα Ποδηλασίας της Ελληνικής Αστυνομίας αντίστοιχα.

 Στην Εθνική Ομάδα Ενόπλων Μπάσκετ Γυναικών η οποία αποτελείται από δέκα -10- αθλήτριες, συμμετέχει και η Ελληνική Αστυνομία με τρείς -3- παίκτριες, μία εκ των οποίων είναι η συνάδελφος και μέλος μας, ΜΠΕΝΕΚΗ Ασπασία. Η εν λόγω 9ομάδα πραγματοποιεί λαμπρή πορεία, με τελευταία επιτυχία τη νίκη της σε αγώνα που διεξήχθη την 16-09-2017 στο κλειστό της Πυλαίας Θεσσ/νίκης, με την ομάδα μπάσκετ γυναικών του ΠΑΟΚ, η οποία αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατηγορία γυναικών, με σκορ 66-62.

 Η αντιπροσωπευτική ομάδα ποδηλασίας της ΕΛ.ΑΣ. αποτελείται από δέκα -10- αθλητές και συμμετέχει σε αυτή το μέλος μας, ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ Πέτρος. Η εν λόγω ομάδα πήρε μέρος στους Αγώνες Ποδηλασίας των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διεξήχθησαν την 15-10-2017 στην πόλη της Πάτρας και κατέκτησε την τρίτη θέση στην ομαδική κατάταξη.

 Η ένωσή μας συγχαίρει θερμά τους συμμετέχοντες και τους προπονητές των ομάδων, ιδιαίτερα δε τα μέλη μας που αγωνίζονται με αυτές και εύχεται ολόψυχα πάντα νίκες.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ, 1/2 & 1/3 ΑΥΤΗΣ)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

Ναύπλιο       12/10/2017                          Αριθ. Πρωτ:    503/4/73


ΠΡΟΣ:  1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.
               2. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
               3. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
               4. Α.Ε.Α./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
               5. Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ
               6. Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ, 1/2 & 1/3 ΑΥΤΗΣ)

     Την 06/08/2017 κοινοποιήθηκε στην Ένωση αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, η υπ’ αριθ. 256997/8/10-β από 06/08/2017 αναφορά συναδέλφου που υπηρετεί στο Τ.Α. Ναυπλίου, με αποδέκτη την Δ.Α. Αργολίδας (την οποία επισυνάπτουμε) και θέμα την επιστροφή προς διόρθωση από την Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ, γενόμενης δαπάνης αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων, πραγματοποιηθείσας μετακίνησης για εκπαιδευτικούς λόγους του αναφέροντα από το Ναύπλιο στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που εδρεύει στους Θρακομακεδώνες Αττικής. Ο αναφερόμενος λόγος της επιστροφής είναι ότι, η εν λόγω μετακίνηση δεν πληρεί των προϋποθέσεων ολόκληρης ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς δεν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα.
          Από την εξέταση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω αναφορά αλλά και γενικότερα των συναφών γενομένων δαπανών έδρας μας, διαπιστώνονται τα εξής:

 1.- Κατά την εξέταση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης προσωπικού (και δη για λόγους εκπαίδευσης, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος διέμεινε εντός της σχολής), αυτές να επιστρέφονται ως μη αποδεκτές με την αιτιολογία, ότι ο αστυνομικός που μεταβαίνει για εκπαίδευση, δεν δικαιούται ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση, σε περίπτωση που η μετακίνησή του είναι μικρότερη των 120 ή 160 χιλιομέτρων κατά περίπτωση (ανάλογα το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί).

2.- Η ως άνω αιτιολογία απόρριψης, στηρίζεται στην υπ’ αριθ. 1742/15/321267 από 18/02/2015 Δ/γη της Δ-νσης Οικονομικών/1ο Τμήμα Προϋπολογισμού – Δαπανών, που αφορά το συνημμένο επ’ αυτής  διευκρινιστικό απαντητικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 2/88822/ΔΕΠ/2014 από 03/02/2015).

3.- Από την εξέταση των δύο αυτών εγγράφων παρατηρούμε ότι:

  α) Στο μεν απαντητικό του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρονται αναλυτικά όλες οι κείμενες διατάξεις που αφορούν θέματα οδοιπορικών εξόδων του αστυνομικού προσωπικού, αποτυπωμένης της συνδυαστικής τους ερμηνείας επί των μετακινήσεων εκπαιδευομένων αστυνομικών και καταλήγοντας σε δύο περιπτώσεις δικαιώματος επί της αποζημίωσης, ως εξής :
i)  Μετακίνηση από 15 έως 60 χιλιόμετρα: Αντίτιμο εισιτηρίου, μόνο κατά την αρχική μετάβαση και κατά την επιστροφή μετά την λήξη της εκπαίδευσης, εφόσον διατίθεται από την Υπηρεσία κατάλυμα (δίχως ημερήσια αποζημίωση).
          ii) Μετακίνηση από 60 έως 120 ή 160 χιλιόμετρα: Αντίτιμο εισιτηρίου κατά τα ανωτέρω και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 2/27000/0022/18-12-2001 Κ.Υ.Α. και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.2685/1999.

  β) Στην ανωτέρω σχετική διαταγή της Διεύθυνσης Οικονομικών, καίτοι αναφέρεται ρητά στην συνημμένη επ’ αυτής απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου, της οποίας η διαταγή αποτελεί συνέχεια, αποφαίνεται σε τρείς περιπτώσεις δικαιώματος επί της αποζημίωσης, διευκρινίζοντας το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση, ως εξής:
i)  Μετακίνηση από 15 έως 60 χιλιόμετρα: Αντίτιμο εισιτηρίου, μόνο κατά την αρχική μετάβαση και κατά την επιστροφή μετά την λήξη της εκπαίδευσης (δίχως ημερήσια αποζημίωση).
          ii) Μετακίνηση από 60 έως 120 ή 160 χιλιόμετρα: Αντίτιμο εισιτηρίου κατά τα ανωτέρω και ημερήσια αποζημίωση (ένα τρίτο αυτής).
          iii) Μετακίνηση άνω των 120 ή 160 χιλιομέτρων: Αντίτιμο εισιτηρίου κατά τα ανωτέρω και ημερήσια αποζημίωση (ολόκληρη).

4.-  Στη παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.2685/1999, στις διατάξεις του οποίου ορθώς αναφέρεται το απαντητικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφέροντάς τον ως τον ισχύον Νόμο που καθορίζει το ύψος της ημερήσιας  αποζημίωσης  περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων, αναφέρεται ρητά στις περιπτώσεις ολόκληρης ημερήσιας αποζημίωσης ως εξής :
‘’ ΑΡΘΡΟ 9 Ν.2685/1999
2. Η ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταβάλλεται:
Α. Ολόκληρη
α. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
β. Όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνον αυτές καλύπτονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). … ‘’

5.- Στην προκειμένη περίπτωση και σε άλλες όμοιες περιπτώσεις, ο μετακινούμενος διαμένει εντός της σχολής, σύμφωνα και με σχετική βεβαίωση που προσκομίζει. Σε πλήρη συνάφεια λοιπόν με το απαντητικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου, ως άνω αναφέρεται (§3α περ. ii του παρόντος) αλλά και των διατάξεων του Ν.2685/99 (άρθρο 9 §2Α περίπτωση β’), ο εκπαιδευόμενος που μετακινείται από 60 έως 120 ή 160 χιλιόμετρα (κατά περίπτωση), δικαιούται ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση. 

Επί της ουσίας και με δεδομένη την προϋπόθεση ημερήσιας αποζημίωσης (μετακίνηση άνω των 60 χιλιομέτρων) και εφόσον ο μετακινούμενος διανυκτερεύει σε κατάλυμα που οικονομικά καλύπτεται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. (δαπάνη διανυκτέρευσης και μόνον αυτή) ,  ο μετακινούμενος δικαιούται «ολόκληρη» ημερήσια αποζημίωση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αποτελούν  επισήμανση των ρητά προβλεπομένων διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας,  οι οποίες είναι ξεκάθαρες, αναφέρονται στο προαναφερόμενο διευκρινιστικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως έχουν και δεν επέχουν ανάγκης ερμηνείας. 

 Σε συνάφεια εν προκειμένω με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα αναφορά, ερωτάται:

- Γιατί δεν τίθεται σε εφαρμογή η §2β του άρθρου 9 του Ν.2685/1999;

- Είναι ή δεν είναι ο Ν.2685/1999 ο ισχύον Νόμος  που καθορίζει το ύψος της ημερήσιας  αποζημίωσης  περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων;  Σε αρνητική περίπτωση, ποιες είναι οι διατάξεις ή ποιες οι τροποποιήσεις του συγκεκριμένου άρθρου που προβλέπουν διαφορετική ερμηνεία;

- Είναι αναγκασμένος ο αστυνομικός να επιβαρύνεται των εν θέματι εξόδων, δεδομένου της αντικειμενικής υπόστασης εξόδων διαβίωσης του εκπαιδευόμενου αστυνομικού (διατροφής κτλ), των οποίων ούτως ή άλλως και μετά βίας καλύπτει η χρηματική αξίωση ολόκληρης της ημερήσιας αποζημίωσης (29,35€ δίχως την αφαίρεση των κρατήσεων και φόρων );

Παρακαλούμε όπως τύχουμε της έγγραφης απαντήσεως σας, επί των ανωτέρων  και καλείται η Ομοσπονδία μας, όπως εξετάσει διεξοδικά το θέμα, καθώς φρονούμε ότι, το εν λόγω πρόβλημα είναι Πανελλαδικού επιπέδου και θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση διότι δεν είναι δυνατόν η Νομοθεσία να επεξηγείται με διαφορετικές έννοιες, αλλά ούτε μια ομάδα εκπαιδευομένων να τυγχάνει άλλης μεταχείρισης όπως αναφέρεται στην υπ.αριθμ.πρωτ.1742/15/321267 από 18/02/2015  Διαταγής του Α.Ε.Α/ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΤΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΑΠΑΝΩΝ  "Επιπλέον, τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις εκπαιδεύσεων, εξαιρουμένων των  περιπτώσεων φοίτησης στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. της Σχολής Μετ/σης & Επ/σης ΕΛ/ΑΣ, στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, για τις οποίες (περιπτώσεις) καθορίζεται ιδιαίτερο καθεστώς."                                         
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

"Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων οχημάτων των Υπηρεσιών της Δ.Α. Αργολίδας μέσω ΕΣΠΑ & leasing - εργασίες συντήρησης – προμήθεια ανταλλακτικών "

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

Ναυπλιο 09/10/2017    Αριθμ. Πρωτ. 403/1/72
                                               
                        ΠΡΟΣ   1)  Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
                                           κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
                                       2) Αρχηγό  Ελληνικής  Αστυνομίας
                                           Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
                                       3) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                       4) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.
                                       5) Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος
                                       6) Γ.Π.Α.Δ.Πελ/σου
                                       7) Δ.Α.Αργολίδας           

                                                              
ΘΕΜΑ: "Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων οχημάτων των Υπηρεσιών της Δ.Α.   Αργολίδας μέσω ΕΣΠΑ & leasing -  εργασίες συντήρησης – προμήθεια ανταλλακτικών "

ΣΧΕΤ:  1. Το υπ’ αριθμ. 400/1/71 από 8-12-2015 έγγραφό μας προς τον Γ. Γ. Δημ. Τάξης ,    την Π.Ο.Α.Σ.Υ., τον Γεν. Επιθ. Ν. Ελλάδος, την Γ.Π.Α.Δ. Πελ/σου και την Δ.Α. Αργολίδας.
              2. Το υπ’ αριθμ. 605/4/31 από 24-06-2016 έγγραφό μας προς τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
              3. Το υπ’ αριθμ. 605/5/50 από 18-12-2016 έγγραφό μας προς τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
             4. Το υπ’ αριθμ. 400/1/20 από 8-3-2017 έγγραφό μας προς τους φορείς του νομού μας.
  
 - Η Ένωσή μας, έχει τονίσει κατ’ επανάληψη με έγγραφες(όπως αναφέρονται στις ανωτέρω σχετικές) αλλά και προφορικές παρεμβάσεις της, την αναγκαιότητα αντικατάστασης των εν θέματι οχημάτων, των οποίων η ηλικία αγγίζει την δεκαπενταετία και οι χιλιομετρητές τους έχουν καταγράψει εκατοντάδες χιλιόμετρα, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή με την μορφή leasing. Βέβαια δεν χρειάζεται κανείς να έχει τεχνικές γνώσεις για να κατανοήσει πόσο καταπονημένα είναι τα συγκεκριμένα οχήματα και ποιους κινδύνους διατρέχουν τα πληρώματά τους ή άλλοι που επιβαίνουν για διάφορους λόγους σε αυτά. Τις περισσότερες φορές μπορεί ένας οδηγός ακόμα και δια γυμνού οφθαλμού να διαπιστώσει ότι πέραν της κακής εξωτερικής εικόνας που εμφανίζουν, υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας και ασφάλειας τόσο για αυτούς που τα χρησιμοποιούν, όσο και για την ασφάλεια των λοιπών που χρησιμοποιούν τις οδούς της χώρας.
Γνωρίζουμε βέβαια ότι κατ’ εφαρμογήν του άρθ. 3 παρ. 2εδ. Β’ της Κ.Υ.Α. 49372/3352/2017 (ΦΕΚ Β 2726/4-8-2017) Κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Μηχανοκίνητων Οχημάτων και των Ρυμουλκούμενων τους) τα οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων , τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ιδίας ως άνω Διάταξης. Η εν λόγω πρακτική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Αρχή της Ισονομίας και δεν αρμόζει σε πολιτεία σύγχρονη που σέβεται τον πολίτη και τις Αρχές του Δικαίου. Φρονούμε δε, ότι η ίδια, πρέπει να επανεξετάσει την εν λόγω εξαίρεση και να δώσει το παράδειγμα, εφαρμόζοντας τον κανόνα που αυτή έχει θεσπίσει και για τα δικά της οχήματα, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν παγίδες θανάτου,  τονώνοντας έτσι το αίσθημα Δικαίου των πολιτών και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οδική ασφάλεια.
-Για όσο χρόνο συνεχίσει να ισχύει η ως άνω εξαίρεση, δεν θα μπορεί  να ελεγχθεί η κατάσταση των οχημάτων μας από άποψη ασφάλειας και καλής λειτουργίας από τα αρμόδια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου, με αποτέλεσμα να  αρκούμεθα στην επισκευή τυχόν βλάβης όταν αυτή προκύψει, φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα για τα οχήματα της Δ/νσής μας. Με δεδομένη όμως την οικονομική δυσπραγία που χαρακτηρίζει πλέον την οικονομική ζωή της Χώρας, η συντήρηση και η επισκευή οχημάτων ή άλλων μέσων της υλικοτεχνικής υποδομής καθίσταται αδύνατη, γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργίες στην αστυνόμευση της περιοχής ευθύνης μας.
Ακόμα και τα νέα οχήματα, τα οποία είναι αξιόπιστα με λίγα σχετικά διανυθέντα χιλιόμετρα, βεβαίως χρήζουν και αυτά συντήρησης, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς λόγους.
 -Η Ένωσή μας κατανοεί απόλυτα ότι το ζήτημα δεν είναι σημερινό, αντίθετα, γνωρίζουμε κι εμείς ότι πρόκειται  για μια νοσηρή κατάσταση, η οποία έχουσα τις ρίζες της στο παρελθόν, εξελίχθηκε σε παθογένεια, που μένει γαντζωμένη στις πλάτες μας ακόμα και σήμερα, και που δυστυχώς δεν εξαλείφεται με το πάτημα ενός διακόπτη. Εμείς ως σωματείο φροντίσαμε με δικές μας ενέργειες να εξασφαλίσουμε αρκετές φορές τα απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή πολλών υπηρεσιακών οχημάτων. Σε κάθε όμως περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι ούτε μπορεί να επαφύεται η Πολιτεία για τη λύση του προβλήματος στην καλή θέληση επιχειρηματιών, συλλόγων ή άλλων φορέων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι για το ζήτημα προτείναμε εγγράφως και προφορικά στη φυσική και πολιτική ηγεσία λύσεις, όπως την προμήθεια οχημάτων με μακροχρόνια μίσθωση –leasing- μέθοδος η οποία διασφαλίζει την ανανέωση του στόλου των οχημάτων αλλά και τη συντήρησή του, ή μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
    Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δ/ντή Πελ/σου Υπ/γο κ. ΤΡΙΓΩΝΗ Δημήτριο, κατά τη συνάντηση που είχαμε μαζί του την 2-10-2017 στην έδρα της Δ/νσεως μας, ότι είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια για προμήθεια οχημάτων μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Κατόπιν αυτού, απευθυνόμαστε για μια ακόμη φορά στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία, δεδομένου το ότι η κατάσταση των οχημάτων ιδιαίτερα στα Αστυνομικά Τμήματα είναι κάτι περισσότερο από προβληματική και παρακαλούμε ώστε να ληφθεί μέριμνα για τον εφοδιασμό με νέα οχήματα. Τονίζουμε δε, ότι είναι απαράδεκτο υπηρεσίες όπως το Αστυνομικό Τμήμα Επιδαύρου, το Αστυνομικό Τμήμα Άργους- Μυκηνών, το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου, το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ναυπλίου και το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας καθώς και τα Τμήματα Ασφαλείας, που αστυνομεύουν τουριστικές περιοχές που αποτελούν παράλληλα και τους πιο δημοφιλείς προορισμούς τουριστών στη χώρα μας, να διαθέτουν οχήματα που ακόμα και  αυτή η εξωτερική τους εμφάνιση εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Επιπλέον, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η Ο.Π.Κ.Ε. της Δ/νσής μας που κινείται ασταμάτητα και πολλές φορές και εκτός νομού, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δύο -2- πεπαλαιωμένα jeep τα οποία διαθέτει σήμερα.
- Επιπροσθέτως, σε ότι αφορά τη συντήρηση των οχημάτων και τη προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη αρκετά οχήματα είναι ακινητοποιημένα, ή χρήζουν για τους λόγους που προαναφέραμε ακινητοποίησης, με πρώτη προτεραιότητα στις δίκυκλες μοτοσυκλέτες των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. Ναυπλίου και Άργους.
 -Κύριοι, παρακαλούμε θερμά για την κατανόησή σας αλλά και για την άμεση εκδήλωση των ενεργειών σας, καθώς η θέση σε κυκλοφορία πεπαλαιωμένων και ασυντήρητων οχημάτων εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων και των λοιπών χρησιμοποιούντων το οδικό δίκτυο και βέβαια είναι προτιμότερο να ενεργήσουμε έγκαιρα, από το να θρηνήσουμε θύματα  λόγω της συνεχιζόμενης αναβολής                    
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Συγχαρητήρια της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

Ναύπλιο 09/10/2017        Αριθμ. Πρωτ. 701/9/71


                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


     Με την διεξαγωγή του 27ου Πανελλαδικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και το πέρας των αρχαιρεσιών είχαμε την εκλογή του νέου 27μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων Οργάνων της Ομοσπονδίας μας.

     Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα όπου προέβησαν στην εκλογή αξιωμάτων του νέου Δ.Σ. και της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας. Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκλέχθηκε ο Γρηγόρης Γερακαράκος από τον συνδυασμό Ε.Κ.Α.

     Επίσης ενημερώνουμε ότι, με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Ε.Κ.Α. εκλέχθηκε ο αντιπρόσωπος της Ένωσης μας στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.  Δημήτριος Κόλλιας, στην Επιτροπή επί Θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

     Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, συγχαίρει, όλα τα εκλεγμένα μέλη, σε όλα τα όργανα της Ομοσπονδία μας, τους εύχεται ολόψυχα, δημιουργική και εποικοδομητική θητεία, καλή δύναμη, ώστε να αντεπεξέλθουν επάξια στο δύσκολο αγωνιστικό συνδικαλιστικό τους έργο, το οποίο να είναι προς όφελος των συναδέλφων.
                                                      
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ