Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Την δυσαρέσκεια της και τους εντονότατους προβληματισμούς εξέφρασε η Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ στα ανώτερα κλιμάκια της Φυσικής και Πολιτικής ηγεσίας μας για την έκδοση διαταγής του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. όπου αποσπά άμεσα αστυνομικό προσωπικό για κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ανατολικού Αιγαίου χωρίς να του δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας αυτού, αντιμετωπίζοντας τους συναδέλφους ως άψυχα αντικείμενα και όχι ως ανθρώπους με υποχρεώσεις. Επίσης επιζητούμε ισομερή κατανομή των βαρών της αποσπασμένης δύναμη και όχι την επιβάρυνση της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , όπως τελικά πραγματοποιήθηκε αφού η διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. μετατράπηκε από την Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ και επέβαλε στην Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ να αποσπάσει επιπλέον έναν συνάδελφο.


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21
Ναύπλιο 3/3/2018   Αριθμ. Πρωτ. 301/1/19

ΠΡΟΣ:  -Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  Δημήτριο
            -Π.Ο.ΑΣ.Υ.
            -κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.
            -Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.
            -Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος
            -Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δ/ντή Πελ/σου
            -Δ.Α.Αργολίδας


ΘΕΜΑ : "Ενίσχυση με Αστυνομικό Προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου"

ΣΧΕΤ:  Υπ’ αριθμ. 1647/18/403162 από 26-02-2018 Δ/γή Αρχ. Ελληνικής Αστυνομίας.

     Έντονο προβληματισμό αλλά και αγανάκτηση προκάλεσε στο σύνολο του προσωπικού της Δ/νσής μας η αναφερόμενη στην ανωτέρω σχετική Δ/γή του Αρχηγείου μας, η οποία κοινοποιήθηκε στις Δ/νσεις Αξ/κών την 27-02-2018, σύμφωνα με την οποία αστυνομικοί της Δ/νσεώς μας αποσπώνται για ενίσχυση των εν θέματι Υπηρεσιών με χορήγηση σε αυτούς Φύλλου Πορείας  την 1-3-2018.

     Μένουμε στα αλήθεια άναυδοι και διερωτώμεθα:

             I.       Ισχύουν ή όχι οι διατάξεις άρθρου 21 παρ. 3 εδ. β’ του Π.Δ. 100/2003 σύμφωνα με τις οποίες σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί φύλλο πορείας σε όσους αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ιδίου ως άνω Π.Δ. το οποίο μνημονεύεται και στην εν λόγω Δ/γή, πριν την παρέλευση πενθημέρου από την κοινοποίηση στον αποσπώμενο της σχετικής διαταγής;
          II.      Τι εμπόδισε τους αρμοδίους να ενεργήσουν τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, με δεδομένο ότι είχαν πλήρη γνώση της ανάγκης ενίσχυσης των εν λόγω υπηρεσιών και ότι αυτή δεν προέκυψε την τελευταία στιγμή;
       III.       Πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να ενημερώσουν ή να λάβουν μέριμνα για τυχόν ανήμπορους και ηλικιωμένους γονείς ή άλλους συγγενείς, όταν η Δ/γή απόσπασής τους κοινοποιείται την 28-2-2018 και πρέπει να πάρουν φύλλο πορείας την επομένη (1-3-2018) για αναχώρηση;
       IV.       Η όλη αυτή προχειρότητα και βιασύνη συνάδει με το πνεύμα της υπ’ αριθμ. 20063 από 28-2-2018 Δ/γής του κυρίου Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. η οποία στην πρώτη παράγραφό της αναφέρει: ‘ το έμψυχο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την εκπλήρωση της αποστολής της και βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος και μέριμνας της Διοίκησης, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων που το απασχολούν;
          V.       Η συμπεριφορά της Διοίκησης  προς το έμψυχο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. είναι η ενδεδειγμένη ή αυτή συνεχίζει πορεία που πιθανόν να έχει χαραχτεί δεκαετίες πριν;
       VI.       Μέχρι πότε άραγε οι συνάδελφοι θα υφίστανται το μαρτύριο του ξεσπιτωμού;
    VII.       Για ποιο λόγο αλήθεια εν έτει 2018, πενήντα (50) έτη μετά τη μεταπολίτευση ο Αστυνομικός αντιμετωπίζεται ως "πράγμα" ;
 VIII.       Υπάρχει προοπτική ώστε να βρεθεί μια μόνιμη και οριστική λύση στο εν λόγο ζήτημα η οποία θα διαφαλίσει την καλύτερη διαχείριση του ζητήματος χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται αστυνομικοί από όλη την χώρα;
       IX.       Έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη ανωτέρω περιγραφήσα κατάσταση, αφενός επιβαρύνει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και την παραπαίουσα οικογενειακή οικονομία των ίδιων των μετακινουμένων, πέραν τις τεράστιας ταλαιπωρίας, με δεδομένο ότι η εκτός έδρας αποζημίωση που λαμβάνουν, δεν αρκεί καλά καλά για την στέγαση και την σίτιση τους;
          X.       Πόσο ισομερή και δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών και των υποχρεώσεων που αναλογούν σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας όταν η Διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ορίζει ότι η Διεύθυνση μας πρέπει να συμμετέχει σε συγκεκριμένη δράση με δύο αστυνομικούς, για την οποία η διαταγή της Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ αυξάνει τον αριθμό κατά έναν;
     Με γνώμονα ότι πίσω από τη στολή του αστυνομικού υπάρχει ο άνθρωπος του οποίου η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια πρέπει να προστατεύεται από την Πολιτεία, θερμά παρακαλούμε όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια δυσάρεστα γεγονότα.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου