Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

Με έναν αστυνομικό υπάλληλο θα στελεχώνεται το γραφείο διαβατηρίων της Α.Δ. Αργολίδας, ο οποίος καλείται να εξυπηρετήσει 110.000 και πλέον πολίτες του νομού.


             ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989
ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21
ΤΗΛ.: 27520 98756 - FAX: 27520 28408
ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333  ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6936999799
               
                                                                                                                         
                                                                                                                                 Ναύπλιο 18/10/2012
                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 302/9/69    

                             ΠΡΟΣ: 1) Τον  Αρχηγό  της  Ελληνικής  Αστυνομίας
                                               Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
                                          2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
                                              ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                            ΚΟΙΝ.: 1) Γ.Α.Δ.Π.ΠΕΛ/ΣΟΥ
                                          2) Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   

ΘΕΜΑ: « Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Διαβατηρίων και αστυνομικού προσωπικού.»
     
Κύριε Αρχηγέ,
     Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την υπ. αριθ. πρωτ. 3021/22/109/2-πζ Διαταγή σας από 10/10/2012  με την οποία τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Διαβατηρίων που λειτουργούν στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων με ταυτόχρονη υποστελέχωσή τους με την μείωση του απασχολούμενου σε αυτά αστυνομικού προσωπικού.
     Συγκεκριμένα για το Γραφείο Διαβατηρίων της Α.Δ.Αργολίδας διατάσσεται να λειτουργήσει με (1) ένα αστυνομικό υπάλληλο ο οποίος δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών του Νομού Αργολίδας καθώς η επισκεψιμότητα και συχνότητα της προσέλευσης των πολιτών είναι απρόβλεπτη.
     Η μείωση του απασχολούμενου αστυνομικού προσωπικού στο Γραφείο Διαβατηρίων της Α.Δ.Αργολίδας πιστεύουμε ότι θα υποβαθμίσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες της Αργολίδας καθώς ο χρόνος εξυπηρέτησης θα παραταθεί με χρόνο αναμονής αφού ένας αστυνομικός υπάλληλος θα καλείται να διεκπεραιώσει εργασία δύο υπαλλήλων με αποτέλεσμα  να λειτουργήσει εις βάρος της εικόνας της ΕΛ.ΑΣ.
     Για τον λόγο αυτό προτείνουμε όπως επανεξετάσετε την απόφαση σας και επιτρέψετε την λειτουργία του Γραφείου Διαβατηρίων της Α.Δ.Αργολίδας με (2) δύο αστυνομικούς υπαλλήλους όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών λαμβανομένου υπόψη ότι τα υποβαλλόμενα αιτήματα των πολιτών της Αργολίδας είναι αυξημένα για να τα ικανοποιήσει άμεσα ένας αστυνομικός υπάλληλος.
     Επίσης πρέπει να εξετάσουμε με τι ψυχολογία ο αποδεσμευόμενος και απομακρυνθείς αστυνομικός από το Γραφείο Διαβατηρίων θα καλείται να αναπληρώνει τον βασικό συνάδελφο του όταν αυτός θα κωλύεται και πως θα πραγματοποιείται η ενημέρωσή του στις νέες διαταγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.
     Το σοβαρότατο πρόβλημα που προκύπτει από την εν λόγο Διαταγή σας είναι ότι  έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ.394/2001 που αφορά το ωράριο του αστυνομικού προσωπικού με αποτέλεσμα να γίνει κατά την εφαρμογή της κατάφορη παραβίαση του ωραρίου του αστυνομικού που θα επανδρώνει από μόνος του το Γραφείο Διαβατηρίων της Α.Δ.Αργολίδας.
    Συγκεκριμένα:
Α) Ο εβδομαδιαίος χρόνος  εργασίας του αστυνομικού υπαλλήλου στο Γραφείο Διαβατηρίων μαζί με την πέρα του πενθημέρου εργασία θα είναι (47) σαράντα επτά ώρες, ενώ βάση της παρ.3 του άρθρου 1 του Π.Δ.394/2001 το ανώτατο όριο συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας είναι οι (42) σαράντα δύο ώρες.
Β) Ο μοναδικός αστυνομικός υπάλληλος που θα επανδρώνει το Γραφείο Διαβατηρίων βάσει της Διαταγής σας θα διατίθεται την Τετάρτη να εργάζεται απογευματινή βάρδια 14:00 έως 22:00 και την Πέμπτη να εργάζεται πρωινή βάρδια 07:30 έως 15:00 με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το ωράριο εργασίας του από απογευματινή βάρδια σε πρωινή βάρδια χωρίς να έχουν παρέλθει (16) δεκαέξι ώρες που ορίζει η παρ.1 στο άρθρο 3 του Π.Δ.394/2001.
     Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι του  Γραφείου Διαβατηρίων για να εξυπηρετήσουν πολίτες που προσέρχονταν την τελευταία στιγμή με το κλείσιμο του γραφείου παραλάμβαναν τα έγγραφα τους με αποτέλεσμα να υπερβαίνουν το χρόνο εργασίας τους καθώς η διεκπεραίωση των αιτήσεων και η υπηρεσιακή αλληλογραφία που ακολουθείται απαιτεί τον ανάλογο χρόνο.
     Για τον λόγο αυτό ζητούμε όπως με διαταγή σας να διασαφηνίσετε τις ώρες προσέλευσης του κοινού καθώς έχει παρατηρηθεί πολίτες να προσέρχονται στο κλείσιμο του Γραφείου Διαβατηρίων με αποτέλεσμα να απασχολούν τους αστυνομικούς υπαλλήλους πέραν του ωραρίου τους  καθώς οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν τα αιτήματα των πολιτών μαζί με τα δικαιολογητικά τους με αποτέλεσμα να παρατείνεται η βάρδια τους από μισή έως μία ώρα τουλάχιστον μέχρι την διεκπεραίωση αυτών και τακτοποίηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας που πρέπει να ακολουθηθεί.
     Σε όλες της Δημόσιες Υπηρεσίες υπάρχει το ωράριο λειτουργίας τους καθώς και ο χρόνος που επιτρέπεται η είσοδος και η εξυπηρέτηση του κοινού σε κάθε γραφείο και αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και για τα Γραφεία Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ.
     Επίσης επιζητούμε όπως το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Διαβατηρίων να είναι ταυτόσημο και σύννομο με το ωράριο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται από το Π.Δ.394/2001.
     Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καλείται όπως παρέμβει στο εν λόγω ζήτημα καθώς όπως διαισθανόμαστε η διαταγή αυτή είναι προάγγελος για την καθιέρωση της εξαήμερης εβδομαδιαίας  εργασίας, αν αναλογιστούμε ότι αυτή είναι (48) σαράντα οκτώ ώρες με άμεση αυτοκατάργηση του Π.Δ.394/2001. Η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και του ωραρίου εργασίας του αστυνομικού προσωπικού πρέπει να είναι άμεση από την Ομοσπονδία μας και μην αφήσει καμία ενέργεια να πραγματοποιηθεί που να θίγει αυτά και να έρχεται σε αντίθεση σε ότι ρητά ορίζεται από το Π.Δ.394/2001.Τα κεκτημένα δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού όπως αυτά απορρέουν από την Ελληνική  Νομοθεσία πρέπει να είναι σεβαστά από όλους μας.
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου