Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Περικοπή της πενιχρής εκτός έδρας αποζημίωσης ανδρών της διμοιρίας υποστήριξης της Δ.Α. Αργολίδας για την μετάβαση τους για την φύλαξη του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ με τον νέο τρόπο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

                                                                                                    Ναύπλιο       18/9/2014
                                                                                                     Αριθ. Πρωτ: 503/4/65
                                                                                       
ΠΡΟΣ:  1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.
               2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
               3. Α.Ε.Α./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
               4. Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ
               5. Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΘΕΜΑ: ΄΄ Εκτός έδρας αποζημίωση ανδρών της διμοιρίας υποστήριξης της Δ.Α. Αργολίδας΄΄

ΣΧΕΤ: Υπ.Αριθ. ΔΟΥ/0/1860 από 31-3-2017 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
              Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015)
              Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α 40/15.03.2010)

     Η Ένωσή μας έχει απευθύνει σωρεία εγγράφων αναφορικά με τη χρησιμοποίηση της διμοιρίας υποστήριξης της Διευθύνσεώς μας για τη φύλαξη του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε και πάλι διότι όχι μόνο δεν λύθηκαν μέχρι σήμερα τα προβλήματα όπως αυτό της ισομερούς κατανομής των υποχρεώσεων σχετικά με τη φύλαξη των εν λόγω εγκαταστάσεων, αλλά επιπλέον η Ηγεσία θεώρησε καλό να περικόψει την εκτός έδρας αποζημίωση την οποία ελάμβαναν οι συνάδελφοι για τη μετακίνησή τους από την Αργολίδα στην Κόρινθο, λόγω του ότι μετρηθείσα χιλιομετρική απόσταση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. : ΔΥΟ/ ο/ 1860 από 31-03-2017 Απόφαση κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, από το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου έως την έδρα της Διευθύνσεώς μας, ευρέθη να είναι πενήντα επτά κόμμα πέντε χιλιόμετρα (57,5 χλμ) και όχι εξήντα (60 χλμ). Ως εκ τούτου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης εκτός έδρας αποζημίωσης ίσες με επτά κόμμα πέντε ευρώ (7,5 ) ημερησίως, στερώντας έτσι τη δυνατότητα από τους συναδέλφους να προμηθευτούν τα απολύτως απαραίτητα.
     Μέχρι το έτος 2014 υπήρχε διοικητική μέριμνα και η Υπηρεσία με δαπάνη της προσέφερε στους συναδέλφους που εκτελούσαν υπηρεσία στο τότε Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ένα (1) σάντουιτς και ένα (1) νερό στον καθένα, πρακτική η οποία δυστυχώς δεν είχε συνέχεια λόγω της οικονομικής κρίσης.
     Κύριοι, δεν εναντιωνόμεθα στην εφαρμογή των νομίμων, τουναντίον, σεβόμεθα τους Νόμους και τις Διαταγές που διέπουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας.  Έχουμε όμως πολλά και βάσιμα παράπονα διότι η Υπηρεσία δεν αντιμετώπισε με την ίδια ζέση την αδικία που συντελείται σε βάρος μας χρόνια τώρα ως προς τη φύλαξη του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου και δεν μέτρησε τις αποστάσεις της Κορίνθου από τις έδρες των όμορων νομών, όπως μέτρησε και την απόστασή της από το Ναύπλιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να απαλάσσονται και τα βάρη να φορτώνονται συνεχώς στους ίδιους.
     Έχουμε επίσης παράπονο, διότι στους δύσκολους για την επιβίωση ημών και των οικογενειών μας καιρούς, η Ηγεσία κατάφερε ένα επιπλέον πλήγμα στην ήδη επιβαρημένη οικιακή μας οικονομία, χωρίς να υπάρχει καμία σκέψη για το μετριασμό των επιπτώσεων της εν λόγω περικοπής.
     Επιπλέον, μας αφήνει πικρή γεύση το γεγονός ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους της ανισομερώς και με την χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών και συγκεκριμένα κατ' εφαρμογή του Ν.4336/15 θέτει όριο μετακίνησης τα 50 χ/τρα προκειμένου κάποιος δημόσιος υπάλληλος να δικαιούται αποζημίωση, σε αντίθεση με τον ένστολο για τον οποίον σύμφωνα με το άρθ. 9 &15 του Ν.3833/10 απαιτείται απόσταση 60 χ/τρων.
     Βεβαίως, δεν επιδιώκουμε δια της παρούσης επιστολής μας να τύχουμε ευνοϊκής μεταχείρισης σε βάρος άλλων, ούτε απαιτούμε την απαλλαγή μας από υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία. Πιστεύουμε όμως, ότι έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, η Υπηρεσία θα επανεξετάσει το θέμα και θα εκδηλώσει τις απαραίτητες ενέργειες ως προς την αποκατάσταση των σε βάρος μας αδικιών, αρχής γενομένης από την εφαρμογή διοικητικής μέριμνας, ώστε να προσφέρονται στους συναδέλφους τα είδη που θα κάνουν πιο εύκολη και ευχάριστη  την εκεί παραμονή τους και ακολούθως θα κινηθεί δια της Νομοθεσίας, προς την κατεύθυνση της ισομερούς αντιμετώπισης του ένστολου προσωπικού  σε σχέση με τον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα.-
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου