Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Εκτός έδρας μετακίνηση αστυνομικών της Α.Δ.Αργολίδας με υπηρεσιακό όχημα για την φύλαξη, φρούρηση και επιτήρηση αστυνομικών στόχων που ο συνολικός χρόνος μετάβασης, εκτέλεσης βάρδιας και επανόδου ξεπερνούν κατά πολύ τις 8 ώρες.


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21

ΤΗΛ.: 27520 98756 - FAX: 27520 28408

ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333  ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6936999799
                                                                                                        
                                                                       Ναύπλιο  28/7/2013
                                                                       Αριθ. Πρωτ: 302/9/28


ΠΡΟΣ: Π.Ο.ΑΣ.Υ.
               
     Σχετ. «Π.Δ.394/2001.»

     Σας ενημερώνουμε ότι στην Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ τείνει να παγιωθεί η 10ωρη και η 11ωρη υπηρεσία καθώς διατάσεται η κίνηση μέσων και αστυνομικού προσωπικού για την λήψη μέτρων φύλαξης, φρούρησης και επιτήρησης στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος, ενίσχυσης υπηρεσιών με εποχούμενες περιπολίες για σημεία που ευρίσκονται εκτός έδρας και συγκεκριμένα:
1)    Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8ωρη υπηρεσία φύλαξης με χρόνο μετάβασης και επιστροφής 2ώρες, κίνηση με περιπολικό. Σύνολο 10ώρες.
2)    Α.Τ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 8ωρη υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας με χρόνο μετάβασης και επιστροφής 2,1/2ώρες, κίνηση με περιπολικό. Σύνολο 10, 1/2ώρες.
3)    8ωρη υπηρεσία επιτήρησης – αστυνόμευσης της περιοχής πέριξ οικίας διαμονής επισήμου ξένου κράτους με χρόνο μετάβασης και επιστροφής 3ώρες, κίνηση με περιπολικό. Σύνολο 11ώρες.
4)    8ωρη υπηρεσία μέτρων ασφαλείας προσώπου ειδικής κατηγορίας με φρούρηση της οικίας με χρόνο μετάβασης και επιστροφής 3ώρες, κίνηση με περιπολικό. Σύνολο 11ώρες.
     Οι ώρες αναχώρησης από την έδρα της Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ καθορίζονται ρητά και αναγράφονται από τις εκδιδόμενες διαταγές της, ήτοι, μία ώρα ή μιάμιση ώρα πριν την έναρξη της υπηρεσίας στο σημείο του στόχου προκειμένου να αφιχθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλη τόση ώρα χρίζει για την επιστροφή των συναδέλφων από το σημείο προς την έδρα.
     Η επάνοδος των συναδέλφων μετά από μια τέτοια κοπιαστική βάρδια επιφέρει πολλούς κινδύνους στην οδήγηση γιατί δεν ξέρουμε ποιες είναι οι αντοχές και τα αντανακλαστικά του κάθε συναδέλφου και ειδικά κατά τις βραδινές ώρες.
     Σύμφωνα με το Π.Δ.394/2001 ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί εξωτερικές υπηρεσίες ορίζεται κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας σε 32 ώρες και σε εργασία πέραν του πενθημέρου σε 40 ώρες ως ανώτατο όριο του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, σε αλλαγές 8ωρης βάσης. Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, είτε από την φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται και σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης. Οι εκτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται με την ώρα αναχώρησης και με την ώρα επανόδου.
     Η κίνηση των συναδέλφων με υπηρεσιακό όχημα θεωρείται ως έναρξη υπηρεσίας η ώρα που επιβαίνουν σε αυτό καθώς δίνουν έναρξη βάρδιας για μετάβαση στους στόχους και αναγράφεται στο δελτίο κίνησης του οχήματος αλλά και ως ώρα αναχώρησης για την εκτός έδρας υπηρεσία και η ώρα επανόδου των συναδέλφων από τους στόχους.
     Αν ο χρόνος μετάβασης των συναδέλφων προς τους στόχους και ο χρόνος επανόδου που πραγματοποιούνται με υπηρεσιακά οχήματα θεωρούνται κανονική υπηρεσία τότε οι διαταγές της Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ έρχονται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα των διατάξεων του Π.Δ.394/2001 που αφορά το ωράριο του αστυνομικού προσωπικού καθώς κατά κόρον διατάσσονται σύνηθες αστυνομικές υπηρεσίες γνωστών στόχων και βάρδιας σε συνολικό χρόνο μετάβασης, βάρδιας και επανόδου άνω των 8ωρών όπως προαναφέρεται, χωρίς να υπάρχει η αντιμετώπιση κανενός έκτακτου ή απρόβλεπτου υπηρεσιακού συμβάντος.
    Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η συχνότητα μετακίνησης των συναδέλφων εκτός έδρας για την κάλυψη των στόχων είναι τόσο συχνή για το μάχιμο αστυνομικό προσωπικό των υπηρεσιών και της Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ που κάποιοι συνάδελφοι ξεπερνούν τα δικαιούμενα και προβλεπόμενα εκτός έδρας και πρέπει να βρεθεί λύση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για την κατά υπέρβαση κάλυψή τους εκδίδοντας την ανάλογη διαταγή για τον λόγο αυτό.
    Επειδή οι συχνές – πολλαπλές εκτός έδρας μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών είναι μεγάλες έχουν επιφέρει στο μετακινούμενο προσωπικό υπεραπασχόληση, υπερκόπωση, ταλαιπωρία, καταρράκωση, εξάντληση και την αγανάκτηση καθώς οι συνάδελφοι απουσιάζουν υπερβολικές ώρες από τις οικίες τους και τους έχουν δημιουργηθεί αρκετά οικογενειακά προβλήματα, χωρίς οι πιο πολλές υπηρεσίες να τους αποδίδουν την δικαιούμενη υπεραπασχόληση τους, φτάνοντας τους συναδέλφους στα όρια τους, γιατί όσο υπομονή και φιλότιμο και αν διαθέτουν αυτά τους τα έχει αποστραγγίσει η υπηρεσία με την συμπεριφορά της.
     Για τον λόγο αυτό καλούμε την Ομοσπονδία μας να εξετάσει μέσω του Νομικού Συμβούλου της εάν ο χρόνος κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (μετάβασης & επάνοδος) με συναδέλφους για εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσίας προσμετράται στον χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και εάν οι εκδιδόμενες διαταγές για εκτέλεση υπηρεσίας που εξ αρχής γνωρίζει η υπηρεσία ότι χρόνος μετάβασης συν χρόνος βάρδιας συν χρόνος επανόδου ξεπερνούν τις 8ωρες είναι σύννομες με τους Νόμους και Κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ.
    Σε κάθε περίπτωση καλούμε την Ομοσπονδία μας να προβεί στις δικές της ενέργειες για την εξάλειψη τέτοιων εξαντλητικών διαταγών που δημιουργούν τα προαναφερόμενα προβλήματα καθώς και στρες στους συναδέλφους αφού βάζουν σε δεύτερη μοίρα την οικογενειακή και προσωπική ζωή των συναδέλφων με μοναδικό σκοπό την επίτευξη των αστυνομικών στόχων και την κάλυψη όλων των υπηρεσιακών αναγκών προσπερνώντας τον παράγοντα άνθρωπο που είναι μέσα από την στολή του αστυνομικού.


ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου