Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας με τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου κ. Αδαμάντιου Σταματάκη για θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην Α.Δ.Αργολίδας και τα οποία χρίζουν επίλυση

 ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21

ΤΗΛ.: 27520 98756 - FAX: 27520 28408

ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333  ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6936999799
                                                                Ναύπλιο 27/11/2013
                                                               Αριθ. Πρωτ: 100/6/50


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
                                                    
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
     Συνάδελφοι,
     Σας ενημερώνουμε ότι την 26-11-2013 αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας παρουσία και του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστου Φωτόπουλου επισκέφτηκε το γραφείο του Υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου κ. Αδαμάντιου Σταματάκη, όπου συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην Α.Δ.Αργολίδας και τα οποία χρίζουν επίλυση.
     Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν είναι τα εξής:
 1) Για το Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ επισημάνθηκε ότι παρά τις έκτακτες μεταθέσεις των 26 συναδέλφων σε αυτό δεν λύθηκε το πρόβλημα των μετακινήσεων με αποτέλεσμα οι ενισχυτικές αστυνομικές δυνάμεις από την Α.Δ.Αργολίδας να συνεχίζουν ανελλιπώς να μετακινούνται για υπηρεσία σε αυτό. Ζητήθηκε όπως,
α) στην επόμενη περίοδο μεταθέσεων το Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ να στελεχωθεί με το υπολειπόμενο προσωπικό ώστε να λειτουργήσει χωρίς ενίσχυση άλλων υπηρεσιών.
β) να ερευνηθεί εάν οι συνάδελφοι που έχουν τοποθετηθεί με μετάθεση στο Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ καθώς και οι αποσπασμένοι σε αυτό αν πραγματοποιούν άλλες υπηρεσίες στην Α.Δ.Κορινθίας εκτός αυτού.
γ) εάν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάληψη έργου φύλαξης από εταιρεία security, σε τι στάδιο βρίσκεται και ποιο το τελικό χρονοδιάγραμμα.
 2)  Η φύλαξη της οικίας προσώπου ειδικής κατηγορίας στην περιοχή αστυνόμευσης της Α.Δ.Αργολίδας.
α) επισημάνθηκε ότι ο συγκεκριμένος στόχος διέμενε κατά τα παρελθόντα έτη στην ίδια περιοχή χωρίς να υπάρχει η ανάλογη φύλαξη.
β) η έκθεση φύλαξης από την αρμόδια επιτροπή της Α.Δ.Αργολίδας του εν λόγου στόχου όπως μας είχαν ενημερώσει ήταν αρνητική.
γ) επανεξέταση εάν χρίζει να φυλάσσεται με τόσες δυνάμεις ο συγκεκριμένος στόχος ή μπορούν να ελαττωθούν τα μέτρα με την παραμονή μόνο των συναδέλφων που είναι ορισμένοι για συνοδευτικά ασφαλείας αυτού κατά τις μετακινήσεις του.
δ) να εξεταστεί όταν κατά την απουσία του ανωτέρω προσώπου από την οικία του να μην φυλάσσεται καθώς έχει παρατηρηθεί ότι απουσιάζει μεγάλα χρονικά διαστήματα από αυτή.
δ) εφόσον απαιτείται να συνεχιστεί η φύλαξη της οικίας του να εξεταστεί η περίπτωση συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και επιθυμούν να αποσπαστούν με δικά τους έξοδα για την φρούρηση και φύλαξη του εν λόγου στόχου κατόπιν αιτήσεως τους, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. να εγκρίνει αυτές.
ε) να τοποθετηθεί άμεσα από την αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. μια αλεξίσφαιρη σκοπιά με ένα Α/C και μια χημική τουαλέτα ή να τοποθετηθεί ένα λυόμενο φυλάκιο με τη τοποθέτηση ενός γραφείου με ένα Α/C και την ύπαρξη τουαλέτας εντός αυτού ή σε διαφορετική περίπτωση ο ιδιοκτήτης της οικίας ή ο συγκεκριμένος στόχος να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο χώρο ώστε ο συνάδελφος που καλείται για βάρδια εκεί να προστατευτεί από τους κινδύνους που απορρέουν από την φύλαξη του καθώς και από τις καιρικές συνθήκες ώστε να του εξασφαλιστεί ένα επαγγελματικό περιβάλλον διότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει τίποτα από τα ανωτέρω και όταν οι συνάδελφοι επιθυμούν την χρήση τουαλέτας τρέχουν στα παρακείμενα δέντρα και αυτό δεν τιμά ούτε την υπηρεσία αλλά ούτε και το φυλασσόμενο πρόσωπο.
 3)  Η κάλυψη αυτών των δύο στόχων του Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ και του ειδικού στόχου ασφαλείας απασχολεί μεγάλη αστυνομική δύναμη η οποία υπολείπεται από την προσφερόμενη ασφάλεια των πολιτών της Αργολίδας, δημιουργεί πλείστα λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες καθώς η απουσία τόσων συναδέλφων εξαναγκάζει κάποιες βάρδιες περιπολίας να μην πραγματοποιούνται με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις υπηρεσίες της Α.Υ.ΑΡΓΟΥΣ που στις νυκτερινές βάρδιες μια (1) εποχούμενη περιπολία συνήθως της τροχαίας να καλύπτει τις ανάγκες άλλων των υπηρεσιών ελλείψει άλλων περιπολιών.
 4)  Η ΟΠΚΕ και η ΟΕΠΤΑ της Α.Δ.Αργολίδας για να καλύψουν τους ανωτέρω στόχους και άλλες υπηρεσιακές ανάγκες  καλούνται συχνά να συμβάλουν με το προσωπικό τους με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ως ομάδες όπως ορίζονται με την διαταγή ίδρυσής τους. Ειδικά η ΟΠΚΕ κατακερματίζεται και διασπάται σε υποομάδες που το όχημα της θυμίζει μια απλή εποχούμενη επανδρωμένη περιπολία και «μόνο» τα διακριτικά την κάνουν ΟΠΚΕ.
Επίσης παρατηρείται η ΟΠΚΕ που είναι μια επιχειρησιακή ομάδα που κατά την ίδρυσή της εκτελούσε κατά κόρον νυκτερινές ώρες εργασία ταύτη εκτελούν ελάχιστες νυκτερινές βάρδιες παρά το γεγονός ότι την νύκτα στατιστικά υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα με διαρρήξεις, κλοπές και είναι άξιο απορίας πως όταν στον μεγαλύτερο Καλλικράτικό Δήμο Άργους - Μυκηνών όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης όλων των νυκτερινών περιπολιών από την Α.Υ.ΑΡΓΟΥΣ η ΟΠΚΕ να μην εργάζεται.
 5)  Τα κρατητήρια μας τον τελευταίο καιρό έχουν υπερπληρότητα με υπεράριθμους κρατούμενους αλλοδαπούς και ποινικούς που καθιστά την φύλαξη τους επικίνδυνη. Η κατάσταση στα κρατητήρια είναι ανυπόφορη για τους σκοπούς κρατητηρίων και η τακτική της μεταφοράς προβληματικών κρατουμένων από το Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα κρατητήρια μας επιφέρει επιπρόσθετα προβλήματα καθώς αυτοί αυτοτραυματίζονται και δημιουργούν συχνά διενέξεις μεταξύ σκοπών και κρατουμένων. Η πρόταση της Ένωσης μας ήταν αυτοί οι κρατούμενοι να μεταφέρονται και να παραμένουν στα Υ.Φ.Ε.Κ.Α. όλης της χώρας και όχι από κρατητήριο σε κρατητήριο των αστυνομικών τμημάτων και να τηρείται αυστηρά η χωρητικότητα των κρατητηρίων.
 6)  Τέλος επισημάνθηκε ότι πολλά από τα υπηρεσιακά μας οχήματα είναι παλαιωμένα και επιζητείται η σταδιακή αντικατάστασή τους.
     Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, η Ένωσή μας, αναδεικνύει όλα τα θέματα που ανακύπτουν καθημερινά και ενημερώνει, όλους τους αρμόδιους φορείς επιζητώντας λύσεις και γι’ αυτό τον λόγο, σας θέλουμε όλους συμπαραστάτες μας στον αγώνα μας.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου