Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Iσομερής κατανομή των βαρδιών για το προσωπικό της Α.Δ. Αργολίδας που απασχολείται στο Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21
ΤΗΛ.: 27520 98756 - FAX: 27520 28408

ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333  ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6936999799
                                                                                                        
                                                                       Ναύπλιο 19/11/2013
                                                                       Αριθ. Πρωτ: 400/5/47


                                                ΠΡΟΣ: Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                             Γ.Α.Δ.Π.ΠΕΛ/ΣΟΥ
                                                             Π.Ο.ΑΣ.Υ.
               

     Στην Ένωση μας έχει περιέλθει καταγγελία μέλους μας όπου αναφέρεται ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα στις εκτελεσθείσες υπηρεσίες των εποπτών Αξιωματικών που ορίζονται από την Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για το Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, καθώς και ότι σε βάρδια του δεν υπήρχε κατάσταση της Διαταγής της Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ με τα ονόματα των συναδέλφων που θα μετέβαιναν για βάρδια στο Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αποτέλεσμα να αναζητεί αγωνιωδώς αυτά ώστε να αναχωρήσουν έγκαιρα για να είναι στην ώρα τους στο Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή κανονικά χωρίς καθυστερήσεις.
     Η Ένωση μας πιστεύει ότι πρέπει να ισχύει η αρχή της ισότητας και αδιακρίτως να κατανέμονται οι βάρδιες ισομερώς σε όλους τους συναδέλφους Αξιωματικούς που βάσει το βαθμού τους εκτελούν χρέη επόπτη στο Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις, αδικίες και ανισότητες.
     Επίσης, η ισομερής κατανομή των βαρδιών πρέπει να ισχύει και για το χαμηλόβαθμο προσωπικό των υπηρεσιών της Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ διότι δεν είναι δυνατόν κάποιοι συνάδελφοι να μην γνωρίζουν ούτε που βρίσκεται αλλά και ούτε πως είναι το Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ και άλλοι να το έχουν ως δεύτερη υπηρεσία τους από τις πολλές εκτελεσθείσες υπηρεσίες σε αυτό.
     Καλούμε την Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για την σωστή διαχείριση του προσωπικού με ισομερή καταμερισμό των υπηρεσιών στο Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε όλους τους συναδέλφους, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις ώστε να μην δημιουργούνται αδικίες μεταξύ των συναδέλφων.
     Επίσης η διαταγή της Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ με την κατάσταση των ονομάτων των συναδέλφων της βάρδιας για το Υ.Φ.Ε.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ πρέπει να κοινοποιείται άμεσα στον οριζόμενο επόπτη μέσω της υπηρεσίας του καθώς και να υπάρχει αντίγραφο αυτής στο κέντρο R/T 50.


ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου