Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση - έκδοση υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση υποχρεωτικά από τις Αστυνομικές υπηρεσίες βάση του Π.Δ.173/2013ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21
ΤΗΛ.: 27520 98756 - FAX: 27520 28408

ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333  ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6936999799


 


                                                                    Ναύπλιο  19/2/2014
                                                                   Αριθ. Πρωτ: 302/9/4

                         ΠΡΟΣ: Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                       Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
                                       Α.Υ.ΑΡΓΟΥΣ
                                       Α.Τ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Α.Τ.ΑΡΓΟΥΣ – Α.Τ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
                                       Τ.Τ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Τ.Τ.ΑΡΓΟΥΣ
                                       Τ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Τ.Α.ΑΡΓΟΥΣ
                                       Τ.Τ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ
      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                       Γ.Α.Δ.Π.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                                       ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
               

ΘΕΜΑ: « Ανακοίνωση - έκδοση υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση υποχρεωτικά από τις Αστυνομικές υπηρεσίες βάση του Π.Δ.173/2013 »

ΣΧΕΤ. α) Π.Δ.394/2001
            β) Π.Δ.173/2013
            γ) Αριθ.Πρωτ.302/9/45 από 15-1-2014 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
            δ) Αριθ.Πρωτ.7010/5/181 από 2-7-2013 Διαταγή – Εγκύκλιος του ΑΡΧΗΓΕΊΟΥ ΕΛ.ΑΣ./ Κ.Ο&Α.Δ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Τμ.1ο Οργάνωσης.
               
     Η Ένωση μας και το αστυνομικό προσωπικό με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχτηκε την θεσμοθέτηση του νέου Π.Δ.173/2013 από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  το οποίο ρητά ορίζει τον προγραμματισμό  και έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας για τον αστυνομικό. Για εμάς είναι ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει την λειτουργία της αστυνομίας και αντιμετωπίζει τον αστυνομικό ως επαγγελματία, ως σύγχρονο εργαζόμενο, ως οικογενειάρχη, ως κοινωνικό ον που δεν θα διαφέρει σε τίποτα από τους άλλους εργαζόμενους του Δημοσίου τομέα.
     Με το Π.Δ.173/2013 (ΦΕΚ.1 Α-274) τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του
Π.Δ.394/2001 που αφορά τον χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και επιβάλλεται η υποχρεωτική ανακοίνωση - έκδοση υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση υποχρεωτικά από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
     Συγκεκριμένα «7. Η υπηρεσία ανακοινώνεται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση μέχρι την 14:00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06:00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06:00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας,…..»
     Η ανωτέρω Νομοθετική διάταξη ικανοποίησε ένα πάγιο συνδικαλιστικό αίτημα μας για έκδοση υπηρεσίας εβδομαδιαία ώστε να πάψει ο αστυνομικός να είναι καθημερινά κάτω από την στρεσογόνο διαδικασία με ένα τηλέφωνο στο χέρι για να μάθει την υπηρεσία του και επιτέλους να μπορέσει να προγραμματίσει και αυτός όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι την κοινωνική, οικογενειακή και προσωπική του ζωή, απαλλαγμένος από το άγχος και την αβεβαιότητα του τι δουλεύει αύριο.
      Η έκδοση εβδομαδιαίας  υπηρεσίας δίνει την δυνατότητα στην Υπηρεσία, στους Διευθυντές και Διοικητές να προγραμματίζουν σε βάθος χρόνου, να σχεδιάζουν εγκαίρως, να οργανώνουν αποτελεσματικά και να διαχειρίζονται ορθολογικά και αποδοτικά το προσωπικό στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής της ΕΛ.ΑΣ. και το δικαίωμα στον αστυνομικό να γνωρίζει τι θα δουλεύει για μια εβδομάδα.
     Η Ένωση μας παρά ταύτα διαπίστωσε ότι η Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και οι υφιστάμενες υπηρεσίες της πλην του Α.Τ.ΑΡΓΟΥΣ δυστυχώς ΔΕΝ εφαρμόζουν μέχρι σήμερα την ανωτέρω νομοθετική διάταξη του (Π.Δ.173/2013) παρά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί από την 10 Δεκεμβρίου 2013.
     Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι η Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και όλες οι υφιστάμενες υπηρεσίες της δεν εκτέλεσαν την (δ) σχετική που αφορούσε τον χρόνο ανακοίνωσης εκτέλεσης υπηρεσίας προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας. Άξιο απορίας για εμάς είναι ότι μια εγκύκλιος διαταγή που υπογράφεται από τον ίδιο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία παρακαλούνται, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων όπως ασκήσουν την δέουσα εποπτεία για πιστή τήρηση και εφαρμογής της, αυτή να έμεινε ανεκτέλεστη.
     Ταύτη όμως έρχεται ένα Νομοθέτημα (Π.Δ.173/2013) με την ισχύ και την βαρύτητα που έχει ένα Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει πλέον ρητά ότι η υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού ανακοινώνεται και εκδίδεται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση και το Νομοθέτημα αυτό εκδόθηκε για να εφαρμοστεί στην ΕΛ.ΑΣ. και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το παραβλέψει ή να το αμφισβητήσει.
     Δια ταύτα η Ένωση μας τονίζει ότι η μη εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας (Π.Δ.173/2013)  για το αστυνομικό προσωπικό από την Α.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  και την πλειοψηφία των υφιστάμενων υπηρεσιών της δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και καλούμε τον Αστυνομικό Διευθυντή Αργολίδας και τους Διοικητές των Υπηρεσιών να εφαρμόσουν κατά γράμμα την εργασιακή νομοθεσία που αφορά το αστυνομικό προσωπικό και να εκδώσουν υπηρεσία εβδομαδιαία και να την ανακοινώσουν στους πίνακες υπηρεσιών, καθώς επίσης να τηρείται ο προβλεπόμενος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας για κάθε αστυνομικό.
     Η Γ.Α.Δ.Π.ΠΕΛ/ΣΟΥ ως προϊστάμενη υπηρεσία της Α.Δ.Αργολίδας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα για ενισχυτικές δυνάμεις, σε αθλητικούς αγώνες που είναι προγραμματισμένοι από τις αρχές κάθε αγωνιστικής περιόδου, για προγραμματισμένα Περιφερειακά ή Δημοτικά Συμβούλια, προγραμματισμένα συνεργεία ελέγχων, για Θρησκευτικές τελετές που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία ή εμποροπανήγυρης, κ.α. που είναι γνωστά από πριν και μπορούν να προγραμματιστούν τα μέτρα και οι αστυνομικές δυνάμεις  που θα απασχοληθούν, σε εύλογο χρόνο ώστε να μην επηρεάζουν την εβδομαδιαία υπηρεσία και να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς παρεμβολές για συνήθη και γνωστά γεγονότα.
     Επίσης όλες οι Αστυνομικές Υπηρεσίες πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς που απευθύνονται στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για παροχή αστυνομικής δύναμης ότι πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν τα αιτήματά τους διότι το Π.Δ.173/2013 είναι σαφές πότε εκδίδεται και ανακοινώνεται η υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού.
      Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο για να υπάρχει ενημέρωση του εν λόγω θέματος, διότι όταν η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί εφαρμόζοντας τους Νόμους του Κράτους στους πολίτες ώστε να υπάρχει η έννομη τάξη δεν νοείται υπηρεσίες αυτής και οι αρμόδιοι Αξιωματικοί που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι για την έκδοση της υπηρεσίας να μην έχουν εναρμονιστεί με το Π.Δ.173/2013 και να το καταστρατηγούν.
     Η Ένωση μας καλεί άπαντες να σεβαστούν τα εργασιακά δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού, να εναρμονιστούν με το Π.Δ.173/2013, να εκδοθούν υπηρεσίες σε εβδομαδιαία βάση όπως ρητά ορίζεται διότι σε αντίθετη περίπτωση για να υπερασπισθούμε τα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας και για την εφαρμογή του Νόμου θα απευθυνθούμε με τον Νομικό μας Σύμβουλο στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
     Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καλείται για τις δικές της ενέργειες ως προς την εφαρμογή και διαφύλαξη του Π.Δ.173/2013 ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα και τα αυτονόητα που απορρέουν εκ του νόμου, (έκδοση - ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας).
     Πρόταση της Ένωσης μας είναι οι Αστυνομικές Υπηρεσίες την Παρασκευή κάθε εβδομάδας να αναρτούν στο police on line τις προγραμματισμένες εβδομαδιαίες υπηρεσίες του αστυνομικού τους προσωπικού ώστε να γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος εφαρμογής του Π.Δ.173/2013 και να πάψουν κάποιοι να εγκλωβίζουν και να κρατούν σε υπηρεσιακή ομηρία τον αστυνομικό όταν συνεχίζουν να μην εκδίδουν υπηρεσίες σε εβδομαδιαία βάση και τον εξαναγκάζουν να πληροφορείται αυτήν σε καθημερινή βάση δεσμεύοντας έτσι την κοινωνική, προσωπική και οικογενειακή ζωή του.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου